Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů

Ve dnech 8.–10. září 2020 se v kampusu Západočeské univerzity v Plzni uskuteční Výroční konference ČGS s hlavním tématem „Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů“. Více informací na webu konference.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum