Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

15. členská schůze ČKS

Všichni členové České kartografické společnosti jsou srdečně zváni na 15. členskou schůzi ČKS, která se bude konat v úterý 5. září 2023 od 16:30 do 18:30 v předvečer 25. kartografické konference v prostorách Západočeské univerzity v Plzni (Technická 8, 301 00 Plzeň). Členům jsou k dispozici následující dokumenty:
program členské schůze
Zprávu o hospodaření ČKS 
návrh Vnitřního předpisu o výši členských příspěvků ČKS
návrh Vnitřního předpisu o způsobu hlasování na členské schůzi ČKS
návrh Vnitřního předpisu o Konferenčním fondu ČKS
formulář plné moci k zastupování na členské schůzi ČKS.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany