Aktuální ročník 2023

Národní kolo umělecko-kartografické soutěže Dětská mapa světa pořádá Česká kartografická společnost ve spolupráci s Katedrou geografie Technické univerzity v Liberci.

Téma pro období 2021 – 2023 :

Mapa mého budoucího světa (A Map of My Future World).

Minulého ročníku se zúčastnilo více než sedmdesát škol z celé České republiky. Výsledky jsou k dispozici

ZDE

Soutěžní dílo může být vytvořeno jedním až třemi autory, v případě dvou nebo tří autorů musejí všichni spadat do stejné věkové kategorie:

  • do 6 let
  • 6–8 let
  • 9–12 let
  • nad 12 let (13 – 15 let)

Hodnocená kritéria:

  • srozumitelnost tématiky – hlavní poselství obrázku
  • kartografický obsah – propojení prvků mapy s tématem soutěže (kontinenty, oceány, mapy, apod. – přiměřeně věku) – každý obrázek MUSÍ OBSAHOVAT MAPOVOU TEMATIKU
  • kvalita provedení a celková estetická hodnota

Konečná uzávěrka pro zasílání obrázků je 3. 3. 2023

Vybraná díla budou odeslána do mezinárodního kola soutěže a budou vystavena v rámci Mezinárodní kartografické konferenci v Kapském Městě v Jižní Africe (srpen 2023) ! Obrázky budou vystavovány při různých příležitostech u akcí pořádaných Českou kartografickou společností.

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na klara.severynova.popkova@tul.cz

  • PLAKÁTEK se základními informacemi k soutěži – použiti k tisku, propagaci apod. (PDF) .