Pozvánka na konferenci EUROCARTO 2020

Největší středoevropská kartografická konference s názvem EUROCARTO 2020 se uskuteční ve dnech 20.–22. září 2020 ve Vídni.

Mezi hlavní témata konference patří:

 • Art and cartography
 • Map Design, Usability and Cognition
 • GeoVisual Analytics and Multivariate Big Data Mapping
 • Topographic Mapping, Generalization and Updates
 • Collaborative Mapping, VGI and Crowdsourcing
 • Thematic Cartography, Atlas Cartography and Mapping Statistical Data
 • Internet Mapping and Storytelling with Maps
 • Map Production and Geoinformation Management
 • Location Based Services and Location Based Social Media
 • Virtual reality, augmented reality and 3D mapping
 • Cartographic Education and Online Cartography Courses
 • Cartography and Sustainable Development Goals

Termín pro zasílání abstraktů je 15. dubna 2020. Včasná registrace je pak až do 15. června 2020.
Více na webu konference.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany