Odešla legenda standardizace Dr. Eva Sovjáková

Smutná zpráva pro celou geoinformační i kartografickou komunitu je, že 7. května 2020 zemřela RNDr. Eva Sovjáková. Vzpomínku se stručným životopisem si můžete přečíst ve Zpravodaji.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany