Ing. Milan Martinek, CSc. († 2010)

Narodil se 13.08. 1930 v Břeclavi, pracoval jako odborný asistent katedry mapování. Jeho hlavním zaměřením byla teoretická kartografie, kde se věnoval zejména aplikaci matematické statistiky vycházející ze „Statistické zpracování a vyjádření kartograficky zobrazovaných jevů” (dizertační práce z roku 1958) s cílem objektivizovat kartograficky sdělované informace.Aktivně pracoval i v orgánech ČSVTS. Za zásluhy o rozvoj české kartografie byl jmenován čestným členem společnosti.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum