Doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc. († 2012)

Narodil se 29.06. 1927, přednášel kartografii a matematický zeměpis na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Byl zakládajícím členem Čs. národního kartografického komitétu ČSTVS, aktivně se účastnil prací v komisi ICA pro historii kartografie a kartografických konferencí. Za zásluhy o rozvoj české kartografie byl jmenován čestným členem společnosti. Zemřel v roce 2012.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany